(نقطه آغاز)

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : نقطه آغاز بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : زنانه بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : شهر سونامی زده بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : صاحب الزمان بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : امام زمان بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : باران بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : پاییز بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : فصل تنهایی بخوانید :

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : زخمی بخوانید :
در جام خویش امشب  قطره ای جز خون نمی بینم حساب دلم کیسه کردم و من راهی جز جنون نمی بینم   همه حرف ها تا بیخ می رود فرو چون نیشتر و هرکه می گذرد بنا به توانش ضربه ای کم یا بیشتر و   چنان زخمی, کرده مرا ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59
چکیده : ... با عنوان : هوای خیس چشمان تو بخوانید :
دیده بودم لای زلفت صد نشان

درکنار شانه ات دنیا امان

در هوای, خیس چشمان, تو من

دیده ام صد قطره از یک آسمان

عشق می تواند تا کجا پنهان شود؟

حد تو کوچک شده بر من جهان

این شعله های شعر و آهنگ من است

از خودم هم فارقم گم در زمان

می روی و می مانم من و تنهایی

ای فغان از روزگار و ای فغان و ای فغان

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 6:59